שרים מורשת תקליטור

שרים מורשת תקליטורשרים מורשת

רשימת השירים:

שרים מורשת עם נורית הירש דיסק 1

עושה שלום במרומיו

ללכת שבי אחרייך

בפרדס ליד השוקת

אתה לי ארץ

ירושלים שלי

למען ציון לא אחשה

על חומותייך ירושלים

שאלו שלום ירושלים

ששון ויקר

שלום ירושלים

כשקיבלו את התורה

ציון הלא תשאלי

רות המואביה

מלאך מסולם יעקב

שרים מורשת עם נורית הירש דיסק 2

תן ברכה

חלקת אלוהים

הכניסיני תחת כנפך

גשר אלנבי

החזיקי לנו אצבעות

בן יפה נולד

הבית ליד המסילה

בוא בשלום

אח יא ראב

רק בישראל

לצפון באהבה

אל הנחל

לאחד החיילים

מגש הכסף

אני שייך

כחול ולבן


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

שרים מורשת תקליטור

שרים מורשת תקליטורשרים מורשת

רשימת השירים:

שרים מורשת עם נורית הירש דיסק 1

עושה שלום במרומיו

ללכת שבי אחרייך

בפרדס ליד השוקת

אתה לי ארץ

ירושלים שלי

למען ציון לא אחשה

על חומותייך ירושלים

שאלו שלום ירושלים

ששון ויקר

שלום ירושלים

כשקיבלו את התורה

ציון הלא תשאלי

רות המואביה

מלאך מסולם יעקב

שרים מורשת עם נורית הירש דיסק 2

תן ברכה

חלקת אלוהים

הכניסיני תחת כנפך

גשר אלנבי

החזיקי לנו אצבעות

בן יפה נולד

הבית ליד המסילה

בוא בשלום

אח יא ראב

רק בישראל

לצפון באהבה

אל הנחל

לאחד החיילים

מגש הכסף

אני שייך

כחול ולבן

נורית הירש