שרים מורשת – הספר

שרים מורשת – הספר

moreshet"מורשת, ציונות ודמוקרטיה" הם הנושאים המרכזיים אשר עוברים כחוט השני לאורך הספר שלפנינו.
על המורים בכלל ועל המורים למוסיקה בפרט ללמד את השירים בהקשר רב תחומי, ולהציב את הזמר העברי , מורשתנו המפוארת, במקום מרכזי בעשיה הבית ספרית ומחוצה לה.

על החתום:
ד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת על החינוך המוסיקלי
משרד החינוך/המזכירות הפדגוגית/ אגף המפמ"רים/ הפיקוח על החינוך המוסיקלי/ ירושלים, תשס"ח 2007


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

שרים מורשת – הספר

שרים מורשת – הספר

moreshet"מורשת, ציונות ודמוקרטיה" הם הנושאים המרכזיים אשר עוברים כחוט השני לאורך הספר שלפנינו.
על המורים בכלל ועל המורים למוסיקה בפרט ללמד את השירים בהקשר רב תחומי, ולהציב את הזמר העברי , מורשתנו המפוארת, במקום מרכזי בעשיה הבית ספרית ומחוצה לה.

על החתום:
ד"ר יעל שי, מפקחת מרכזת על החינוך המוסיקלי
משרד החינוך/המזכירות הפדגוגית/ אגף המפמ"רים/ הפיקוח על החינוך המוסיקלי/ ירושלים, תשס"ח 2007

נורית הירש