סלאח שבתי


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

סלאח שבתי

נורית הירש