סלאח שבתי


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

סלאח שבתי

נורית הירש