סופי ומופי


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

סופי ומופי

נורית הירש