לופו מלך הכביש


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

לופו מלך הכביש

נורית הירש