חכם גמליאל


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

חכם גמליאל

נורית הירש