השועל בלול התרנגולות


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

השועל בלול התרנגולות

נורית הירש