השוטר אזולאי


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

השוטר אזולאי

נורית הירש