השוטר אזולאי


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

השוטר אזולאי

נורית הירש