הזמיר


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

הזמיר

נורית הירש