הביקור המוזר


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

הביקור המוזר

נורית הירש