גוזל שלי


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

גוזל שלי

נורית הירש