בן לוקח בת


  לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

בן לוקח בת

נורית הירש