בן לוקח בת


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

בן לוקח בת

נורית הירש