אל תשאלי אם אני אוהב

אל תשאלי אם אני אוהב

נורית הירש