אל תשאלי אם אני אוהב


לסיפור מאחורי השיר לחץ על שם השיר

אל תשאלי אם אני אוהב

נורית הירש