השועל בלול התרנגולות

השועל בלול התרנגולות

נורית הירש