מוטיב 2

 1. מוטיב 2

  מתוך השועל בלול התרנגולות – סרטו של אפריים קישון 1977

  בהשתתפות: שייקה אופיר, ספי ריבלין, זהרירה חריפאי.

  מילים:
  ביצוע:
  תזמורתי
  נגן שיר

  מילות השיר

  תווים
נורית הירש