אמי הגנרלית תזמורתי

 1. אמי הגנרלית תזמורתי

  מילים:
  ביצוע:
  תזמורתי
  נגן שיר

  מילות השיר

  תווים
נורית הירש